Author: Tia Istianah

Santriwati Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung

Pondok

Mengenal Guru Besar Tariqah Qodariyah wan Naqsabandiyah

mmby:

Syekh Tholha bin Tholabuddin adalah salah satu Guru Besar Tariqah Qodariyah wan Naqsabandiyah. Beliau termasuk cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah generasi ke-9. Syekh Tholha lahir disaat …